Sidosryhmä- ja yhteistyökumppaneiden rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Oy (jatkossa JNP Oy)
Y-tunnus 0862146-9
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Ry, Kodit
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

3. Rekisterin nimi

Sidosryhmä- ja yhteistyökumppaneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sidos- ja yhteistyökumppaneihin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään, tiedottamiseen, yhteistyön toteuttamiseen ja työtilausten hallintaan sekä hallinnointiin ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten:

– nimi
– henkilötunnus
– titteli/asema
– työnantaja
– yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Rekisterin tiedot ja oikeudet poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään yhteistyökumppaneilta ja rekisteröidyltä itseltään (mm. tapaamisten ja muun yhteydenpidon yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamista rekistereistä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvatoimialalla yleisesti palomuureilla, salasanoilla ja teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

9. Rekisteröidyn informointi

Tiedot rekisteröidään kiinteistötietojärjestelmään ja asiakkuuden hallintajärjestelmään. Rekisteriseloste säilytetään nähtävillä JNP Oy:n Asuntotoimistossa sekä www-sivuilla.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta, mikäli se ei vaikeuta rekisterinpitäjän toimintaa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.


vuokra-asunto Jyväskylä

Anna palautetta

Me JNP Asunnoilla haluamme kehittää toimintaamme sekä asunnon hakijoiden että asukkaidemme suuntaan. Palaute on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä kehittämään palveluitamme. Voit antaa meille ideoita tai palautetta yhteydenottolomakkeen kautta.
Anna palautetta
Asuntotoimiston yhteystiedot:
asuntotoimisto(at)jnp.fi
p. 010 2811 854

Aukioloajat:
maanantaisin 12–15
tiistaisin 12–15
keskiviikkoisin 12–15
torstaisin 12–15
perjantaisin 9–12

Kuukauden ensimmäinen ja viimeinen arkipäivä olemme poikkeuksellisesti auki klo 9-15.  

Palvelemme toimistolla vain ajanvarauksella.
JYVÄSKYLÄN NUORISO- JA PALVELUASUNNOT JNP OY
Sivuston toteutus: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram