Kohderekisteri

Henkilötietolain (523/199) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Oy (jatkossa JNP Oy)
Y-tunnus 0862146-9
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry, Kodit
Ari Kingelin
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

3. Rekisterin nimi

Kohderekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kiinteistöjen, huoneistojen, autopaikkojen, saunavuorojen ja avaimien ylläpitoon ja hallintaan. Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan huoneistoihin liittyvissä vikailmoitus-, korjaus-, tarkastus- ja vaihtotilanteissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Kiinteistön teknisten tietojen lisäksi asiakkaista tallennetaan vain välttämättömät yhteystiedot (nimi, sotu, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot JNP Oy:n Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmän asukasrekisteristä. Asukkaan ja yhteistyötahojen tekemät vikailmoitukset (mm. JNP Oy:n www-sivuilla olevalla lomakkeella). Asiakkaan tekemä irtisanomisilmoitus (mm. JNP Oy:n www-sivuilta tulostettavalla lomakkeella).

7. Rekisteritietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja luovutetaan pääsääntöisesti isännöinti, huolto-, korjaus-, lukko- ja vartiointiliikkeelle.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvatoimialalla yleisesti palomuureilla, salasanoilla ja teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

9. Rekisteröidyn informointi

Tiedot rekisteröidään kiinteistötietojärjestelmään ja asiakkuuden hallintajärjestelmään. Rekisteriseloste säilytetään nähtävillä JNP Oy:n Asuntotoimistossa sekä www-sivuilla.

10. Tarkastus, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11.Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta, mikäli se ei vaikeuta rekisterinpitäjän toimintaa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Oikeus tietojen poistamiseen: tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi vuokrasopimuksen ja siihen liittyvien velvollisuuksien takia. Tiedot säilytetään kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään, kunnes sopimussuhteeseen liittyvät velvoitteet on hoidettu.


vuokra-asunto Jyväskylä

Anna palautetta

Me JNP Asunnoilla haluamme kehittää toimintaamme sekä asunnon hakijoiden että asukkaidemme suuntaan. Palaute on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä kehittämään palveluitamme. Voit antaa meille ideoita tai palautetta yhteydenottolomakkeen kautta.
Anna palautetta
Asuntotoimiston yhteystiedot:
asuntotoimisto(at)jnp.fi
p. 010 2811 854

Aukioloajat:
maanantaisin 12–15
tiistaisin 12–15
keskiviikkoisin 12–15
torstaisin 12–15
perjantaisin 9–12

Kuukauden ensimmäinen ja viimeinen arkipäivä olemme poikkeuksellisesti auki klo 9-15.  

Palvelemme toimistolla vain ajanvarauksella.
JYVÄSKYLÄN NUORISO- JA PALVELUASUNNOT JNP OY
Sivuston toteutus: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram