Kameravalvontarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Oy (jatkossa JNP Oy)
Y-tunnus: 0862146-9
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry, Kodit
Jussi Mäkivirta
Siltakatu 18 B
40520 Jyväskylä
Puh. 045 536 7711

3. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen ja ennaltaehkäiseminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Videokuvaa alueella liikkuneista henkilöistä, ajoneuvoista jne.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Videokamerat

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta JNP Oy:n ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Tallenteilla ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

9. Rekisteröidyn informointi

Tiedot rekisteröidään tallenteille ja järjestelmän rekisteriseloste on nähtävänä JNP Oy:n Asuntotoimistossa sekä www-sivuilla.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyynnön esittäjän tulee liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma valokuvansa.

11. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta, mikäli se ei vaikeuta rekisterinpitäjän toimintaa.

Tietoja ei voida poistaa pyynnöstä, mikäli poistaminen estää käyttötarkoituksessa mainitun toiminnan. Tietojen käytölle on oikeudellinen peruste. Asian selvittämisen jälkeen tiedot poistetaan.


vuokra-asunto Jyväskylä

Anna palautetta

Me JNP Asunnoilla haluamme kehittää toimintaamme sekä asunnon hakijoiden että asukkaidemme suuntaan. Palaute on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä kehittämään palveluitamme. Voit antaa meille ideoita tai palautetta yhteydenottolomakkeen kautta.
Anna palautetta
Asuntotoimiston yhteystiedot:
asuntotoimisto(at)jnp.fi
p. 010 2811 854

Aukioloajat:
maanantaisin 12–15
tiistaisin 12–15
keskiviikkoisin 12–15
torstaisin 12–15
perjantaisin 9–12

Palvelemme vain ajanvarauksella.
JYVÄSKYLÄN NUORISO- JA PALVELUASUNNOT JNP OY
Sivuston toteutus: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram