Hakijarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä                                 

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Oy (jatkossa JNP Oy)
Y-tunnus 0862146-9
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Ry, Kodit
Ari Kingelin
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

3. Rekisterin nimi

Hakijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asunnon hakijoiden tietojen ylläpitäminen asuntotarjousten tekoa varten sekä sisäinen raportointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asuntohakemuslomakkeeseen annetut tiedot (mm. hakijan ja mukana muuttavan henkilötiedot, asuntoon muuttavien henkilöiden lukumäärä, huoltajaa koskevat tiedot, opiskelua koskevat tiedot, nykyistä asumista koskevat tiedot, haettavaa asuntoa koskevat toiveet, asunnon hakemisen syy, kuukausitulot, varallisuus ja velat) sekä maininta luottotiedoista. Lomakkeella kysyttävät tiedot perustuvat arava- ja korkotukiasuntojen ohjeistukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asuntohakemus, Suomen Asiakastieto Oy asiakasrekisteri.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Hakijatietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvatoimialalla yleisesti palomuureilla, salasanoilla ja teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy kielletty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

9. Rekisteröidyn informointi

Asunnonhakijalle on asuntohakemuslomakkeessa ilmoitettu siitä, että häntä koskevat henkilö- ja luottotiedot tarkastetaan. Hakijatiedot rekisteröidään kiinteistötietojärjestelmään ja asiakkuuden hallintajärjestelmään. Rekisteriseloste säilytetään nähtävillä JNP Oy:n Asuntotoimistossa sekä www-sivuilla.

10. Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. Oikeus tietojen poistamiseen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta, mikäli se ei vaikeuta rekisterinpitäjän toimintaa.

Tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi vuokrasopimuksen ja siihen liittyvien velvollisuuksien takia. Tiedot säilytetään kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään, kunnes sopimussuhteeseen liittyvät velvoitteet on hoidettu.

Ilman hakemuksen aktivointia, hakemus vanhenee ja siirtyy hakemushistoriaan. Hakemus poistuu historiatietojen tyhjennyksessä.


vuokra-asunto Jyväskylä

Anna palautetta

Me JNP Asunnoilla haluamme kehittää toimintaamme sekä asunnon hakijoiden että asukkaidemme suuntaan. Palaute on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä kehittämään palveluitamme. Voit antaa meille ideoita tai palautetta yhteydenottolomakkeen kautta.
Anna palautetta
Asuntotoimiston yhteystiedot:
asuntotoimisto(at)jnp.fi
p. 010 2811 854

Aukioloajat:
maanantaisin 12–15
tiistaisin 12–15
keskiviikkoisin 12–15
torstaisin 12–15
perjantaisin 9–12

Kuukauden ensimmäinen ja viimeinen arkipäivä olemme poikkeuksellisesti auki klo 9-15.  

Palvelemme toimistolla vain ajanvarauksella.
JYVÄSKYLÄN NUORISO- JA PALVELUASUNNOT JNP OY
Sivuston toteutus: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram