Asukkaiden valinnassa noudatetaan Jyväskylän kaupungin määrittämiä varallisuusrajoja. Etusijalle asukasvalinnassa asetetaan kiireellisessä asunnontarpeessa olevat, vähävaraiset ja pienituloiset asunnonhakijat.

Varallisuutta ovat esim. hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto sekä osake- tai rahasto-omaisuus. Näistä tarvitaan vuokrasopimuksen liitteeksi luotettava arvio omaisuuden myyntiarvosta ja selvitys lainoista. Lisätietoja saat asuntotoimistolta.

Varallisuusrajat

JYVÄSKYLÄ (voimassa 28.01.2014→)

Henkilöluku 1  2  3  4  5
Varallisuus, euroa (netto) 30000 45000 60000 70000 80000

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000€/hlö.