Ennen vuokrasopimuksen solmimista tulevien asukkaan tulee toimittaa tarvittavat liitteet asuntotoimistolle, mieluiten sähköpostitse:
 

1. Todistus tuloista

  • Palkkatodistukset bruttotuloista kaikilta huoneistoon muuttavilta ja työssäkäyviltä henkilöiltä.
  • Työttömiltä todistus tämänhetkisistä tuloista, esim. Kelan etuuspäätökset tai ammattiliiton maksama tuki.
  • Todistus eläkkeen määrästä (bruttona €/kk).

2. Verotuspäätös

Viimeisimmän esitäytetty veroilmoitus (yli 18-vuotiailta). vero.fi

3. Lisäksi, mikäli koskevat hakijaa

  • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
  • Opintotodistus
  • Raskaustodistus
  • Asunnon asumiskelvottomuus tai muuttouhka nykyisestä asunnosta erillisellä selvityksellä, esim. tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
  • Luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista vuokrasopimuksen aloitushetkellä
  • Omistetuista kiinteistöistä voidaan pyytää kiinteistöverolippu
  • Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset, jos hakija muuttaa omistusasunnosta työpaikan johdosta toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon: selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon hakijan tulona)