Nuorisoasunnot vuokrataan määräajaksi. Asumisaika on rajattu sen vuoden loppuun, jolloin asukas täyttää 33 vuotta. Näin pyritään varmistamaan asuntojen säilyminen nuorten käytössä. Senioriasunnoissa vuokrasopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa kopiot seuraavista tiedoista asuntotoimistoon paikan päälle tai sähköpostilla asuntotoimisto@jnp.fi. Mikäli toimitat liitteet kuvina sähköpostiin, huomioi että kuvien tulee olla tarpeeksi selkeitä. Muussa tapauksessa liitteet joudutaan pyytämään toimitettavaksi uudelleen.

1. Todistus tuloista

Mikäli olet töissä, toimita työnantajalta saamasi kopio viimeisimmästä palkkakuitista tai palkkatodistuksesta.

Mikäli olet työtön, toimita todistus tämänhetkisistä tuloistasi. Näitä voi olla esimerkiksi Kelan tuki tai ammattiliiton maksama etuus. Todistuksen tulee olla tuen myöntäneen tahon päätös. Kelan viimeisimmät päätökset saat kirjautumalla verkkopankkitunnuksilla Kelan asiointipalveluun www.kela.fi

2. Verotuspäätös

Sivut “verotuspäätös” ja “erittelyosa”. Vaikka erittelyosa olisi kokonaan tyhjä, tulee se toimittaa silti. Verotuspäätöksen tietoja ei ole saatavilla sähköisesti. Jos tarvitset uuden verotuspäätöksen, soita palvelunumerron 029 497 002 tai käy hakemassa verotuspäätös verotoimistosta.
Mallit: Verotuspäätös Erittelyosa.

3. Lisäksi, mikäli koskevat hakijaa

  • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
  • Raskaustodistus
  • Asunnon asumiskelvottomuus tai muuttouhka nykyisestä asunnosta erillisellä selvityksellä, esim. tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
  • Luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista vuokrasopimuksen aloitushetkellä
  • Omistetuista kiinteistöistä voidaan pyytää kiinteistöverolippu
  • Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset, jos hakija muuttaa omistusasunnosta työpaikan johdosta toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon: selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon hakijan tulona)

HUOM! Liitteet on toimitettava ennen kuin vuokrasopimusta voidaan solmia.