Nuorisoasunnot vuokrataan määräajaksi. Asumisaika on rajattu sen vuoden loppuun, jolloin asukas täyttää 33 vuotta. Näin pyritään varmistamaan asuntojen säilyminen nuorten käytössä.

Senioriasunnoissa vuokrasopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista tulee tarvittavat liitteet olla toimitettuna asuntotoimistoon. Kaikilta samaan asuntoon muuttavilta yli 18-vuotiailta vaaditaan tiedot tuloista ja verotuksesta.

Liitteet on toimitettava ennen kuin vuokrasopimusta voidaan solmia:

  • palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma kaikilta työssäkäyviltä TAI muu viimeisin tulotieto
  • erittelyosa tuoreimmasta verotuspäätöksestä, josta ilmenevät vahvistetut tulot ja varallisuus
  • HUOM! Verotuspäätöksen tietoja ei ole saatavana sähköisesti. Jos tarvitset uuden verotuspäätöksen, soita palvelunumeroon 029 497 002. Lisätietoja vero.fi.

Mallit liitteistä:
Verotuspäätös
Erittelyosa

Lisäksi, mikäli koskevat hakijaa:

 • opintotukipäätös opiskelijoilta
 • Kelan tai ammattiliiton maksatusilmoitus päivärahasta
 • sosiaalitoimen antama päätös toimeentulotuesta
 • todistus eläkkeen määrästä
 • luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista vuokrasopimuksen aloitushetkellä
 • raskaustodistus
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • asunnon asumiskelvottomuus tai muuttouhka nykyisestä asunnosta erillisellä selvityksellä